Welcome to CSbase.dk
Hosting of .dk .se .com .net .org .info .us m.m
  Velkommen til CSbase.dk Just Fun
 
Menu

FAQ

Hovedoversigt »» Regler

Indholdsfortegnelse


Admin Regler

$1 - Hovedregel

Det er admins pligt at sørge for et godt klima på vores servere. Det skal være et sjovt sted at
være, også for vores gæster.

$2 - Kick

Inden man kicker en person er det vigtig at man giver personen en skriftlig advarsel og høre personen stadig ikke efter så giv ham en mere, da det kan være han ikke har set den første der efter tyer man til kick af personen

Et kick bruges ved mindre forselser såsom, laming, pornsprays osv, Bevist TD/TK skal man starte med at lade serveren tage sig af det da den der bliver skudt har muligheden for at straffe personen, hvis personen bliver ved kan man kicke personen. Dog hvis den pågældende person kommer tilbage og fortsætter i samme rille, kan det efterfølges at et mindre BAN jævnf. $3
Kick for høj ping gør vi ikke. Det lader vi serveren om. Men man kan stille og roligt gøre folk
opmærksomme om, at de nok lige skal kigge på det.
Slay og Kick af folk der er AFK. Lad nu folk gå på toilettet osv. Det er jo ikke sikkert folk gider gå i spec,
hvis de har 15000 penge, da de så mister dem alle. Så giv dem lige 2-3 runder til at komme tilbage.
Evt. nøjes med et slay til de er på igen. Det er ikke tilladt at kicke en person fordi der er en fra clanen
der vil ind på serveren hvis serveren er fuld. Personen der ønsker at komme ind på serveren må vente til
der er en anden der forlader serveren.

$3 - BAN

PERM bans bruges KUN til folk med cheat, samt folk der misbruger vores TAG .
Ved misbrug af TAG samt speedhack bannes folk Perm og med det samme. Ved alle andre mistanker om
cheat SKAL der samtidig foreligge en demo, som skal gennem på optagernes maskine.

Alle formere for bans der bliver lavet på csbase.dk serverne skal skrives ind i ban forumet så
vi har beviser på at folk har gjordt det. Det der skal stå i tråden er følgende:

Dato og klokken
Steam ID på personen der bliver bannet
Grund til ban

Alle mindre BANs for td/tk, laming osv. Skal skrives ind i ban forumet så
vi har beviser på at folk har gjordt det. Det der skal stå i tråden er følgende:

Dato og klokken
Steam ID på personen der bliver bannet
Grund til ban
Ban længde

Hvis man har problemer med at skrive det ind i forumet så bed en anden om hjælp, husk vi er her for at
hjælpe hinanden.

$4 - Forum

Da forummet er en meget vigtig del af [CSB]'s identitet udadtil, bør alle fra clanen behandle
vores gæster, i forummet med respekt. Også selvom de ikke lige fatter det. Man kan jo forsøge at
guide dem hen i den rigtige retning, uden at det kammer fuldstændig over. Husk det skal være en
fornøjelse at kigge forum igennem, og ikke en plage. Tilsvining oa. af andre medlemmer samt gæster.
Admins skal huske at holde sig opdateret med forumet.

$5 - På Serverne

Behandle andre som du selv forventer at blive behandlet.
Lad være med at skifte map bare fordi mappet ikke passer dig, lave en vote i stedet for. Restriktion af
våben på serverne er FORBUDT.  Vi har en server der passer for de fleste.
Join den du kan lide. Hvis der er gæster (og os selv) der råber cheat,
noobs osv , så fortæl dem at det gør man ikke hos os. hjælper det ikke se $2.
P.S Du er admin for vores gæsters skyld ikke din vinding.

$6 - Konsekvens

Hvis man ikke kan overholde reglerne vil man blive kaldt til en samtale omkring sin handlinger.

Tilbage til TOP
Server Regler
Her kan du læse reglsættet for csbase.dk servere

§1 Team Damage / Team Kill / Team Play

Bevist TD/TK forvoldt på ens holdkammerater er forbudt. Hævn for TD/TK er ikke tilladt, Det er heller ikke tilladt at TD/TK'e folk der ikke er til stede (AFK). Hvis en person ikke auto-joiner og derved laver teams unfair også kaldt WinnerTeamJoin (WTJ), vil team-balancer rette op på teams.

§2 Opførsel
Som spiller på serverne skal man opfører sig anstændigt og tale ordenligt. Racisme er ikke accepteret, og at svine andre folk til er heller ikke tilladt. At nedgøre andre personer fordi de er dårligere end en selv vil heller ikke blive accepteret. Det er ikke tilladt at vote en spiller, uden grund. Man Auto joiner, når man connecter til serveren, for at undgå WinnerTeamJoin. Hvis en admin er til stedet vil man blive kick 1. gang og 2. gang banned, hvis man ikke overholder det.

§3 Snyd / Bugs
En hver form for snyd er forbudt, her under hører aimbot/wallhack/autoshoot/speedhack og andre hacks. Det er heller ikke tiladt at benytte fejl (Bugs) i banen eller spillet der giver dig personlige fordele i forhold til de andre spillere. Det er også forbudt at videregive links til sider indholdene snyd eller benytte navne der henviser til at man snyder.

§4 Fakenicking
At udgive sig for at være en anden end man er, er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at hedde stødende navne, der kan forulempe andre grupper eller personer. Det er heller ikke tilladt at benytte andre folks klan tags. Undgå at benytte navne der indikere at du snyder, f.eks. Cheater etc. eller andre navne der kan indikere at du bryder reglerne (Teamkiller f.eks.).

§5 Spam / Flood
Det er ikke tilladt at spamme/floode i chatten (Skrive meget eller gentage noget flere gange) eller skifte nick (navn) konstant, PGA statsen. Hvis disse regler ikke overholdes får spilleren en advaresel og stadig spam, bortvises spilleren i 14 dage (ban).

§6 Ghosting
Det er ikke tilladt at benytte ghosting, hverken via LAN eller voice chat programmer. Det vil sige du ikke må tale med andre personer som er døde om hvor modstanderne er, for at opnå en fordel mod dem.

§7 Ulovligheder
Alle former for ulovlige aktiviteter eller udbredelser, der er i strid med dansk eller international lovgivning er forbudte.

§8 Licens
Det er forbudt at benytte en ulovlig half-life licens (cd-key), dette vil sige du selv skal have købt din cd-key og ikke har givet den videre til andre. Det er heller ikke tilladt at videregive cd-keys via serverne.

§9 Kommerciel udbredelse
Det er forbudt at benytte serverne som et reklame redskab med kommercielt formål, det vil sige at ingen former for reklamering med hensigt til at indtjene noget er tilladt. Der må gerne henvises til hjemmesider, irc kanaler eller andet, hvis dette ikke har et kommercielt formål, dog er overdreven brug af reklame ikke tilladt.

§10 Administratorer
Det er forbudt at udgive sig for at være admin hvis dette ikke er sandt, det er heller ikke tilladt at hedder @ foran sit navn (F.eks. @lex), da dette er reserveret til admins. Man skal rette sig efter hvad en admin siger hvis der kommer en advarsel.

§11 Debat
Reglerne er ikke til debat i offentligheden eller på serverne, hvis du ønsker at kommenterer eller komme med forslag til reglerne, kan du tage kontakt til webmaster eller skrive det i forumet. Det samme gælder ban sager.

§12 Blokering / Team flash
Det er ikke tilladt at blokere sine medspilleres vej bevist, når man spiller, eller kaste flashbangs foran sine holdkammerater.

Straf
Brud på nogle af disse regler kan forsage i alt fra slap/slay/kick/ban af administratorerne. Hvis der er tale om cheat eller andre alvorlige forseelser vil der blive bannet på IP adresse.

Tvivl
Hvis du er i tvivl om hvad nogle af reglerne betyder bedes du tage kontakt til en admin for at få det uddybet, eller spørg i vores forum.

Klage
Hvis du ønsker at klage over den behandling du har modtaget af en administrator, kan du tage kontakt til over admin på csbase_dk@hotmail.com !
Tilbage til TOP


[ Tilbage til oversigten ]
- Siden blev indlæst på 0.056444 Sekunder -